Условия за ползване

Общи условия за ползване на мобилното приложение Bas4e
1. Тези общи условия („Общите условия“) представляват общите условия за използването на мобилното приложение „Bas4e“ („Мобилното приложение“ или „Услугата“и всички свързани с него продукти и услуги , наричани заедно „Услугите“). Тези Общи условия са правно обвързващо между Вас („Потребител“, „Вие“ или „Вашият“) и лицето, разработило на Мобилното приложение („Оператор“, „Ние“, „Нас“ или „Нашият“). Ако действате от името на търговско дружество или друго юридическо лице, по отношение на тези Общи условия, Вие декларирате, че имате правомощията да представлявате и обвързвате това лице с тези Общи условия, като в този случай понятията „Потребител“, „Вие“ или „Вашият“ се отнасят към юридическото лице. Ако нямате такива правомощия или не сте съгласни с Общите условия, не трябва да ги приемате и съответно не получавате достъп до използването на Мобилното приложение и Услугите. Достъпвайки и използвайки Мобилното приложение и Услугите, вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни да бъдете обвързани от тези Общи условия. В този случай Вие потвърждавате, че Общите условия имат правната сила и стойност на договор между вас и Оператора и урежда използването на Мобилното приложение и Услугите, въпреки че тези Общи условия са само в електронен вид и физически не се подписват от Вас и Нас. Актуалните към съответния момент Общи условия са достъпни на Интернет страницата на Оператора - www.bas4e.com

Профил и членство

2. Трябва да сте навършили 14-годишна възраст, за да използвате Мобилното приложение и Услугите. Използвайки Мобилното приложение и Услугите и като се съгласите с тези Общи услови, вие гарантирате и декларирате, че сте навършили 14 години. Ако създадете профил в Мобилното приложение, вие носите пълна отговорност за поддържането на сигурността на Вашия профил и за всички дейности, които се извършват в рамките на този профил, както и за всички други действия, предприети във връзка с него. Операторът може да наблюдава и преглежда новите профили, преди да можете да влезете и да започнете да използвате Услугите. Предоставянето на невярна информация за контакт от всякакъв вид може да доведе до прекратяване и закриване на Вашия профил. Трябва незабавно да ни уведомите за всяко неоторизирано използване на профила Ви или всякакви други нарушения на сигурността. Ние няма да носим отговорност за каквито и да било действия, пропуски, нарушения или бездействия от Ваша страна, включително за каквито и да било вреди, възникнали в резултат на такива действия или бездействия. Можем да спрем, да деактивираме или изтрием Вашия профил (или която и да е част от него), ако установим, че сте нарушили някоя от разпоредбите на Общите условия или че Вашето поведение или съдържание в профила Ви биха могли да навредят на Нас или на Нашето търговско реноме и репутация. Ако изтрием Вашия профил, поради горните причини, Ние си запазваме правото да не Ви регистрираме повторно за използване на Нашите Услуги. Може да блокираме Вашия имейл адрес и адрес на интернет протокол, за да предотвратим последваща регистрация. Операторът си запазва изрично правото да предоставя всичките си функции (или само част от тях) на определени Потребители. Това право може да бъде незабавно отнето и изцяло възстановено в полза на Оператора, ако съответният Потребител наруши или злоупотреби с тези Общи условия.

Потребителско съдържание

3. Ние не придобиваме и/или съхраняваме каквито и да било данни, информация или материали (заедно „Съдържание“), които изпращате или качвате в Мобилното приложение по време на използването на Услугата. Вие носите изключителната и пълна отговорност за точността, качеството, съобразяването с добрите нрави, законността, надеждността, целесъобразността и интелектуалната собственост или правото на използване на цялото изпратено Съдържание. Можем да наблюдаваме и преглеждаме Съдържанието в Мобилното приложение, изпратено или създадено с помощта на нашите Услуги от Вас. Вие ни давате разрешение за достъп, копиране, разпространение, съхраняване, предаване, преформатиране, показване и изпълнение на Съдържанието на Вашия потребителски профил, единствено според изискванията и за целите на предоставянето на Услугите за Вас. Без да се ограничават нито една от тези декларации или гаранции, ние имаме правото (но не и задължението), по наша собствена преценка да откажем да публикуваме или да съхраняваме, или да премахнем цялото или каквато и да било част от Съдържанието, което според нашето разумно мнение нарушава някоя от нашите политики или е по някакъв начин възприемем като вредно или нежелателно. Вие също така ни предоставяте правото (под формата на безвъзмездна и неограничена във времето лицензия) да използваме, възпроизвеждаме, адаптираме, променяме, публикуваме или разпространяваме Съдържанието, създадено от Вас или съхранявано във Вашия потребителски профил за търговски, маркетингови или други подобни цели.

Съдържание, подходящо само за пълнолетни лица

4. Моля, имайте предвид, че в Мобилното приложение може да има налично Съдържание, подходящо само за пълнолетни лица. Предупреждение ще бъде показано на Потребителя преди показването на Съдържание, подходящо само за пълнолетни лица. Когато в Мобилното приложение има Съдържание, подходящо само за пълнолетни лица, лицата, които са на възраст под 18 години или имат законова забрана за достъп до такова Съдържание съгласно което и да е приложимо право, не получават достъп до такова Съдържание и в Мобилното приложение. Ако узнаем, че което и да било малолетно или непълнолетно лице се опитва да извърши или извършва действие чрез Услугите или се въздържа от действие, което е наложително, за да няма достъп до Услугите, Операторът ще ги прекрати за това лице и си запазва правото да заличи профила на такова лице. Някои части на Мобилното приложение и Услугите може да не са достъпни за малолетни или непълнолетни лица при каквито и да било обстоятелства.

Фактуриране и плащания

5. Вие се задължавате да заплащате всички такси или възнаграждения по сметката си в съответствие с таксите, възнагражденията и условията за фактуриране, които са в сила към момента на плащане на таксата или възнаграждението. Когато Услугите се предлагат на безплатен пробен период, може да се наложи плащане след края на безплатния пробен период, а не когато въведете данните си за фактуриране (което може да се изисква преди началото на безплатния пробен период). Ако автоматичното подновяване е активирано за Услугите, за които сте се абонирали, ще бъдете таксувани автоматично в съответствие с избрания от Вас срок. Обменът на чувствителни и лични данни се осъществява по защитен SSL комуникационен канал, който е криптиран и защитен с електронни подписи, а Мобилното приложение и Услуги също са в съответствие със стандартите за уязвимост съгласно Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), за да създадат възможно най-сигурна среда за Потребителя. Сканирането за зловреден софтуер (malware) се извършва редовно за допълнителна сигурност и защита. Операторът е разрешил ползването на продажбите на продукти и Услуги чрез т.нар. in-app purchasing (покупко-продажби вътре в приложението – закупуване на стоки и услуги от Мобилното приложение, използвайки Apple Pay, Android Store, Google Play, iTunes и т.н.). Ако според Нас покупката ви представлява високорискова транзакция, ще изискаме от Вас да ни предоставите копие от валидния ви документ за самоличност със снимка и евентуално копие от скорошно банково извлечение за използваната кредитна или дебитна карта за покупката. Запазваме си правото да променяме продуктите и Услугите, както и цените за тях по всяко време. Ние, също така, си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която направите при Нас. Можем, по свое усмотрение, да ограничим или анулираме закупените количества продукти или Услуги на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от един и същ клиентски акаунт, същата банкова карта и/или поръчки, които използват същия адрес за фактуриране и/или доставка. В случай, че направим промяна или отменим поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем по електронен адрес и/или по адрес за фактуриране/телефонен номер, предоставен по време на поръчката. Операторът има право за определени ползватели на Услугите да раздава награди (включително непарични и/или виртуални), както и да публикува класиране на най-успешните ползватели на Услугите. При ползването на Услугите Операторът предоставя на определени Потребители по подробно изредени обективни критерии в Мобилното приложение игрови точки (т.нар. „кинти“), единствено с цел насърчаване на участието в играта. Тези игрови точки нямат паричен еквивалент и не носят материална облага за Вас. Операторът си запазва правото да раздава такива награди, осигурявани от самия Оператор или от спонсори на Мобилното приложение (трети страни).

Точност на информацията

6. Понякога в Мобилното приложение може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да бъдат свързани с промоции и оферти. Ние си запазваме правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски, както и да променяме или актуализираме информацията или отменяме поръчки, ако някоя информация в Мобилното приложение или Услуги е неточна, по всяко време без предизвестие (включително, след като сте изпратили Вашата поръчка). Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информация в Мобилното приложение, включително, без ограничение, информация за цените, освен когато това се изисква от закона. Не трябва да се посочва определена дата за актуализиране или опресняване, приложена в Мобилното приложение, за да се определи, че цялата информация в Мобилното приложение или Услугите е променена или актуализирана.

Услуги на трети страни

7. Ако решите да разрешите, да получите достъп или да използвате услуги на трети страни, имайте предвид, че Вашият достъп и използване на такива други услуги се уреждат единствено от условията на тези други услуги и ние не е необходимо да ги добряваме, не носим отговорност и не поемаме задължение за обезвреда. Не правим никакви декларации и не поемаме никаква гаранции по отношение на който и да е аспект на такива други услуги, включително, без ограничение, тяхното съдържание или начина, по който те обработват данни (включително Вашите данни) или каквото и да е взаимодействие между Вас и доставчика на такива други услуги. Вие се отказвате напълно и необратимо от всеки иск срещу Оператора по отношение на други такива услуги. Операторът не носи отговорност за каквито и да било вреди или загуби, причинени или предполагаемо причинени от или във връзка с разрешаването Ви, достъпа или използването на всякакви други такива услуги, или Вашето тълкуване на практиките за поверителност, процесите за защита на данните или други политики на такива други услуги. Може да се наложи да се регистрирате или да влезете в такива други услуги на съответните им платформи. Когато разрешавате други услуги, вие изрично разрешавате на Оператора да разкрива вашите данни, ако е необходимо, за да улесни използването или разрешаването на такава друга услуга.

Гаранция за непрекъсната наличност на Мобилното приложение

8. Ние даваме гаранция за това, че Услугите ще са налични поне 99% (деветдесет процента) от времето в месеца. Ако не успеем да поддържаме тази гаранция за непрекъсната наличност на Услугата в определен месец (което се определя по обективни критерии от Нас), можете да се свържете с Нас и да поискате кредит в размер на таксите и възнагражденията, платени от Вас за съответния месец. Кредитът може да се използва само за закупуване на допълнителни продукти и Услугите в Мобилното приложение и в него не се включват каквито и да било приложими данъци. Гаранцията за непрекъсната наличност на Услугите не се прилага за прекъсвания в обслужването, причинени от: (1) периодична планирана поддръжка или ремонт, които можем да предприемаме от време на време; (2) прекъсвания, причинени от Вас или Вашите дейности; (3) прекъсвания, причинени от това, че не сте осигурили и гарантирали непрекъсната и устойчива свързаност в Интернет на устройството, с което ползвате Мобилното приложение и Услугите; (4) прекъсвания, които не засягат функционалността на основните Услуги; (5) причини извън Нашия контрол или които не са разумно предвидими; и (6) прекъсвания, свързани с надеждността на определени програмни среди.

Архивиране

9. Ние извършваме редовно архивиране на Съдържанието и полагаме усилия да гарантираме пълнотата и точността на тези архиви. В случай на хардуерна повреда или загуба на данни, ние автоматично ще възстановим архивирането, за да сведем до минимум отрицателното въздействие върху Мобилното приложение и престоя.

Реклами

10. По време на използването на Мобилното приложение и Услугите можете да влизате в кореспонденция или да участвате в промоции на рекламодатели или спонсори, показващи техните стоки или услуги чрез Мобилното приложение и Услуги. Всяка такава дейност и всякакви срокове, условия, гаранции или декларации, свързани с такава дейност, действат единствено между Вас и съответната трета страна. Ние няма да носим отговорност или да поемаме задължения за такава кореспонденция, да влизаме в правоотношения по продажби или промоции, възникнали между Вас и такава трета страна. Операторът изрично си запазва правото да използва безвъзмездно (без да Ви дължи възнаграждение) цялото Ваше Съдържание (или каквато и да било част от него) и да го използва за реклама / промоция на играта, разпространявайки го с Мобилното приложение или по каквито други канали за комуникация сметне за необходимо.

Връзки към други ресурси

11. Въпреки че Мобилното приложение и Услуги могат да се свързват с други ресурси (като други интернет страници, мобилни приложения и т.н.), ние не даваме, пряко или косвено, предварително одобрение, не се асоциираме или идентифицираме с тях, не ги препоръчваме и нямаме принадлежност към който и да е свързан с Мобилното приложение ресурс, освен ако това изрично не е посочено в тези Общи условия. Някои от връзките в Мобилното приложение може да са „партньорски връзки“. Това означава, че ако активирате съответната връзка и закупите някаква стока, артикул или услуга, различна от Услугите, Операторът може да получи партньорско комисионно възнаграждение. Въпреки това, ние не носим отговорност за проучването или оценката на други ресурси, освен Мобилното приложение и Услугите и не поемаме каквито и да било задължения или гаранции, свързани с офертите на каквито и да било физически или юридически лица, или за съдържанието на техните ресурси. Ние не поемаме никакви задължения или отговорности спрямо  действията, продуктите, услугите и/или съдържанието на трети страни. Преглеждайте внимателно правно валидните декларации и гаранции, сроковете и други условия за използване на всеки ресурс, до който имате достъп чрез връзка в Мобилното приложение. Свързването ви с други ресурси, извън Нашата интернет страница или Мобилното приложение, е на ваш собствен риск.

Забранена употреба

12. В допълнение към други условия, посочени в тези Общи условия, ние забраняваме използването на Мобилното приложение и/или Услугите, и/или Съдържанието: (а) за постигане на всякакви незаконни цели; (б) да извършвате незаконни действия и/или да подтиквате другиго към извършването или участието в каквито и да било незаконни действия; (в) да нарушавате международнопрани норми, както и приложимото право в която и да било държава, в чиято териториална или персонална юрисдикция попадате; (г) да нарушавате Нашите права върху интелектуална собственост или правата върху интелектуална собственост на други лица; (д) да тормозите, злоупотребявате, обиждате, наранявате, клеветите, принизявате, сплашвате или дискриминирате въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или физическо увреждане; (е) да предоставяте невярна или подвеждаща информация; (ж) да качвате или предавате на компютърни вируси или друг вид зловреден компютърен код, който е или може да бъде използван по някакъв начин, който ще засегне функционалността или работата на Мобилното приложение и Услугите, както и продукти и/или услуги на трети страни, или в Интернет; (з) за “spam” (непоискани съобщения), „фишинг“ (злонамерен опит за придобиване на поверителна или чувствителна информация или лични данни чрез използване на чужда, неистинска самоличност), DDoS (distributed denial-of-service) атака върху Интернет ресурси (даден Интернет ресурс да бъде подложен на масова атака чрез изтощаването му или чрез възползване от грешка в софтуера му), както и за извършване на други киберпрестъпления; (и) за всякакви цели, които не съответстват на добрите нрави; (к) да се намесват или заобикалят защитните функции на Мобилното приложение и Услугите, както и на продукти и услуги на трети страни; или (л) да използвате Мобилното приложение за разпространяване на Съдържание с права на интелектуална собственост, които не Ви принадлежат или не са уредени с Вас. В последният случай Вие единствено носите отговорност пред лицето, което притежава правата на интелектуална собственост върху Съдържанието, с което Вие сте злоупотребили. Ние си запазваме правото да прекратим използването на Мобилното приложение и Услуги за нарушаване на някоя от формите на забранена употреба.

Правата на интелектуална собственост

13. „Права на интелектуална собственост“ означава всички настоящи и бъдещи права, предоставени от закона или по договор, във връзка с каквито и да било авторски и сродни права, търговски марки, промишлени образци, патенти, изобретения, търговска репутация, лицензионни права за използване и всички други права на интелектуална собственост, във всеки случай независимо дали са регистрирани или нерегистрирани и включително всички заявления и права за кандидатстване, права за претендиране и всички подобни или равностойни права или форми на защита и всички други резултати от интелектуалната дейност, които съществуват сега или ще съществуват в бъдеще по целия свят. Те Ви Общи условия не могат да бъдат основания за прехвърляне или придобиване на каквато и да било интелектуална собственост, притежавана от Оператора или трети страни. Всички права върху такава интелектуална собственост, свързана с Мобилното приложение и Услугите, ще останат единствено на Оператора. Всички търговски марки, марки за услуги, изображения и лога, използвани във връзка с Мобилното приложение и Услугите, са търговски марки или регистрирани търговски марки на Оператора или неговите лицензодатели. Други търговски марки, марки за услуги, изображения и лога , използвани във връзка Мобилното приложение и Услугите, могат да бъдат търговски марки на трети страни. Използването на Мобилното приложение и Услугите не Ви дава право или лицензия за възпроизвеждане или използване по друг начин на която и да е от търговските марки на Оператора или на трети страни.

Липса на гаранция за Услугите

14. Вие се съгласявате, че Услугите се предоставят в състоянието „както са налични“ и че използването на Мобилното приложение и Услугите е изцяло на Ваш собствен риск. Ние изрично отхвърляме всички гаранции от всякакъв вид, независимо дали са изрични или подразбиращи се, включително, но без да се ограничават до подразбиращите се гаранции за годност за продажба (merchantability), годност за определена цел (fitness for a particular purpose) и липса на претенции (non-infringement warranty), съществуващи в определени национални правни системи. Ние не даваме гаранция, че Услугите ще отговарят на Вашите конкретни изисквания, или че Услугите ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни или без грешки; също така не даваме никаква гаранция за резултатите, които могат да бъдат получени от използването на Услугите или за точността или надеждността на всяка информация, получена чрез Услугите, или че дефектите в Услугите ще бъдат коригирани или коригирани навреме. Вие разбирате и се съгласявате, че всички материали и/или данни, изтеглени или получени по друг начин чрез използването на Услугите, се извършват по Ваша преценка и усмотрение, както и на Ваш риск и че Вие ще носите единствени отговорност за всякакви вреди или загуби на данни, произтичащи от изтеглянето на какъвта и да било материал и/или данни от Мобилното приложение. Ние не даваме никаква гаранция по отношение на каквито и да било стоки или услуги, закупени или получени чрез Услугите, нито за сделки, сключени чрез Услугите, освен ако изрично не е посочено друго в тези Общи условия. Никакви съвети или информация, независимо дали са устни или писмени, получени от Вас чрез Мобилното приложение или чрез Услугите, не създават каквато и да било гаранция, която не е изрично дадена в тези Общи условия.

Ограничаване на отговорността

15. В най-пълната степен, разрешена от приложимото право, в никакъв случай Операторът, неговите клонове, управители, служители, работници, пълномощници, доставчици или лицензодатели, не носят отговорност пред което и да било лице за каквито и да било преки или косвени, случайни, специални, наказателни, покриващи или последващи вреди или загуби ( включително, без ограничение, загуби за пропуснати печалби, приходи, продажби, репутация, използване на съдържание, въздействие върху търговската дейност, прекъсване на дейността, загуба на очаквани спестявания, загуба на възможности за търговска дейност), причинени, независимо от всеки вид отговорност за вреди, включително, без ограничение – договорна, деликтна, гаранционна, неоснователно обогатяване, нарушение на законово задължение, небрежност или друга, дори ако отговорната страна е била уведомена за възможността за такива щети или е могла да предвиди такива щети. В максималната степен, позволена от приложимото право, съвкупната или отделна отговорност на Оператора и неговите клонове, управители, служители, работници, пълномощници, доставчици или лицензодатели, свързани с Услугите, ще бъдат ограничени до сума, не по-голяма от действително платената от Вас на Оператора за предходния едномесечен период преди първото събитие, породило такава отговорност.

Обезщетение

16. Вие се съгласявате да обезщетите и държите Оператора, както и неговите клонове, управители, служители, работници, пълномощници, доставчици или лицензодатели обезщетени от и срещу всякакви задължения, загуби, щети, вреди или разходи, включително разумни адвокатски хонорари, понесени във връзка с или произтичащи от твърдения, претенции, действия, бездействия, спорове или искания на трети страни, в резултат на или свързани с Вашето Съдържание, използването на Мобилното приложение и Услуги, или умишлено извършено нарушение от Ваша страна.

Разделимост

17. Всички права и задължения и ограничения, регламентирани в тези Общи условия, могат да бъдат упражнявани и ще бъдат приложими и обвързващи, само доколкото те не нарушават приложимите императивни норми на правото. Ако някоя разпоредба или част от нея в тези Общи условия се считат за незаконосъобразни, невалидни, неприложими или неизпълними от компетентен съд или арбитраж, намерението на страните е останалите разпоредби или части от тях да представляват тяхното съгласие по отношение на предмета на тези Общи условия и всички останали разпоредби, или части от тях, остават в сила и продължават да действат между страните.

Решаване на спорове

18. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Международния Арбитражен съд при Алианс за правно взаимодействие, гр. София, Република България, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Прехвърляне на права и задължения

19. Нямате право да прехвърляте, възмездно или не, да предоставяте лицензия или подлицензия или по друг начин да прехвърляте или давате правна възможност на което и да било лице да се суброгира в някое от Вашите права или задължения по тези Общи условия, изцяло или частично, без Нашето предварително изрично писмено съгласие, което съгласие ще бъде дадено по наша собствена и абсолютна преценка и за даването на което съгласие не се задължаваме. Всяко такова прехвърляне, встъпване или суброгиране е нищожно. Ние сме свободни да прехвърляме всички Наши права или задължения по тези Общи условия без Вашето съгласие, изцяло или частично, на която и да е трета страна като част от продажбата на всички или част от Нашите активи, или дялове, или акции, или като продажба на търговско предприятие, или като част от преобразуване.

Изменения и допълнения

20. Ние си запазваме правото да променяме тези Общи условия, свързани с Мобилното приложение и Услугите по всяко време по наша собствена и абсолютна преценка. Когато го направим, ние ще посочим актуализираната дата в края на тези Общи условия и ще публикуваме уведомление в Мобилното приложение. Можем също така да ви уведомим по други начини по наша преценка, например чрез предоставената от Вас информация за контакт. Изменените Общи условия ще влязат в сила, веднага след публикуването си, освен ако не е посочено друго. Продължаващото използване на Мобилното приложение и Услугите след датата на влизане в сила на изменените Общи условия ще означава Вашето съгласие за тези изменения и/или допълнения.

Приемане на тези Общи условия

21. Вие потвърждавате, че сте прочели тези Общи условия и се съгласявате с всички тях. Достъпвайки и използвайки Мобилното приложение и Услугите, вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Общи условия. Ако не сте съгласни да ги спазвате, нямате право да осъществявате достъп или да използвате Мобилното приложение и Услугите.

Контакт с Нас

22. Ако имате някакви въпроси, коментари, сигнали или оплаквания относно тези Общи условия, препоръчваме ви да се свържете с нас, като използвате електронен адрес: hello@bas4e.com или следните други комуникационни канали: 

Адрес:Басче ООДул. Граф Игнатиев 44А
София,  1000
България

Телефон: …

Тези Общи условия са приети на 30 октомври 2021 г.