Политика за поверителност

Декларация за поверителност
Общи разпоредби

www.bas4e.com (Уебсайта) е собственост на Басче ООД, дружество, регистрирано в България, с адрес ул. Граф Игнатиев 44А, София 1000.

Тази политика е декларацията за поверителност на Басче ООД. Тази Декларация за поверителност се отнася за личната информация, която Басче ООД събира обработва и употребява при посещение на уебсайта. Ние определяме "Лична информация" като информация, която идентифицира вас като индивид, като вашето име, адрес, адрес на електронна поща, търговска информация и банкови данни.

Ние събираме информация за Вас, когато се регистрирате, когато влезете в профила си, когато купувате абонамент и / или когато сте излезли от профила ви.

Освен това, ние автоматично събираме информация за вашия компютър, браузър, вкл. вашия IP адрес, информация за вашия софтуер и хардуер, както и на коя страница на нашия сайт, който поискахте да посетите.

Басче ООД защитава вашата лична информация и се ангажира да следвате правилата в този документ, законно, прозрачно, и искрено.

Басче ООД предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя в съответствие със Закона за защита на личните данни и на Общия регламент за защита на личните данни на Регламент (ЕО) 2016/679 (GDPR) и се събира, съхранява и обработва личните данни на потребителите на основание, цели, срокове и при спазване на правата на физическите лица по силата на задължителната информация на лични права за защита на данните, налични в интернет страницата на доставчика.

С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА www.bas4e.com (уебсайта), КАКТО И УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ПРАВИЛАТА НА НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

Целта на тази Декларация за поверителност е да ви информира за:

• видовете лична информация, която може да събира за вас и как тя може да се използва;
• използване на информация по отношение на IP адреси и използваните от нас кукита;
• разкриване на лична информация на трети лица;
• прехвърляне на вашата лична информация в и извън Европейското икономическо пространство ( "ЕИП");
• способността ви да се коригира, актуализира и изтрива личната ви информация;
• мерките за сигурност, които имаме, за да се предотврати загуба, злоупотреба или промяна на лични данни под наш контрол;
• възможността Басче ООД да запази личната ви информация ;

Употреба на лична информация

Ние може да използваме вашата лична информация, за да:

• Потвърдим самоличността ви;
• Обработим поръчките за абонаменти;
• Ви информираме за търговия и финансиращи функции и промоции, предлагани на www.bas4e.com (уебсайта);
• Ви предоставим новини и информация за последните събития;
• Персонализирате своя опит;
• Анализираме използването www.bas4e.com (уебсайта), както и подобряваме нашите уебсайтове и приложения;
• Отговорим на вашите въпроси и искания;
• Ви предоставим информация относно вашите абонаменти;
• Ви уведомяваме за всяка промяна.

Бисквитки

Бисквитките са файлове с малко количество данни, които обикновено използват анонимен уникален идентификатор. Те се изпращат до вашия браузър от уебсайта, който посещавате и се съхраняват във вътрешната памет на вашето устройство.

Имате възможност да приемете или откажете тези бисквитки и да знаете кога бисквитка се изпраща на вашето устройство. Ако решите да откажете нашите бисквитки, може да нямате възможност да използвате някои части от нашата Услуга или приложение.

Събиране на информация

Ние събираме информация, която предоставяте директно към нас в рамките на регистрация. Видовете информация, която може да събира, включват:

• вашето пълно име;
• адрес, град, държава, пощенски код, където живеете;
• имейл адрес;
• телефонен номер;
• рождена дата;
• всяка друга информация, която изберете да предоставите.

Освен информацията, която ни предоставяте, ние автоматично събираме информация за Вас, когато извършите достъп или да използвате нашите услуги. Тази информация се използва за предоставяне на статистически данни за действия и модели за сърфирането на потребителите ни, и не се идентифицира личността на физически лица.
Тази информация може да включва:

• информация за вида на браузъра, който използвате, времето за достъп, разгледани страници, вашият IP адрес, и на страницата, преди да посети навигирате към нашите услуги;
• информация за компютър или мобилно устройство, който използвате за достъп до нашите услуги, включително и модела на хардуер, операционна система и версия, уникални идентификационни номера на устройството, както и информация мобилна мрежа;

Разкриване на информация на трети лица

Басче ООД не продава, акции или по друг начин разкрива Вашата лична информация на трети лица, освен в случаите, наричани по-нататък.

Басче ООД може да разкрие вашата лична информация на трети лица, които действат от наше име, дадено на използването на лична информация, ние първоначално той е събрал.

Ние може да разкрием вашата лична информация на трети лица, включително:

• бизнес партньори, доставчици, подизпълнители и други доставчици на услуги;
• рекламодатели и / или рекламни мрежи, които изискват данни, за да изберете и да ви показва подходящи реклами;
• анализ и / или доставчици на търсачката, която ни помогнат при оптимизирането на сайта ни.

Всички доставчици на нашите услуги на трети страни са обвързани с договор за защита и се използва лична информация на потребителите си само за целите, посочени по-горе, с изключение на случаите, в която същата се изисква по силата на закона.
В случай на продажба, или прехвърляне, частично или изцяло, на Басче ООД на трети лица, вашата лична информация да бъде прехвърлена на съответната трета страна и се третира като при сегашната политика за поверителност.

Освен това, вашата лична информация може да бъде разкривана на трети лица, ако ние сме длъжни по закон, съдебно разпореждане или друг акт на държавен орган, ако разкриването е необходимо по някакъв друг начин, с цел да се улесни престъпна или друга законна разследване или други съдебни производства в страната или в чужбина, или ако разкриването е необходимо, за да се предотврати или да информират органите на измами и / или незаконни дейности.
IP адреси
Може да събираме информация за вашия компютър, включително вашия IP адрес, операционна система и типа на браузъра, за администриране на системата и да докладваме обобщена информация за нашите рекламодатели. Събираните от нас данни са статистически данни за потребителите ни и същите по никакъв начин не идентифицират физическите лица потребители.
Международен Трансфер на лични данни
Ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни, в центровете за данни по целия свят, където и да се намират съоръжения ни или ангажираните от нас доставчици на услуги. С оглед на горното, ние можем да прехвърлим вашата лична информация извън ЕИП и за страни, където са налице различни изискванията за съхраняване и обработка на лична информация. Тези трансфери, обаче, винаги са в съответствие с действащата в момента стриктна политика за поверителност.