Политика за защита на личните данните

Операторът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и събира, съхранява и обработва лични данни на Потребителите на основанията, за целите, в сроковете и при съобразяване на правата на лицата съгласно Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна на интернет адреса на Оператора.

Операторът изпраща личните данни единствено на посочен от Ползвателя в момента на регистрацията имейл адрес.

Операторът запазва правото си да съхранява личните данни на Ползвателя, освен ако Ползвателят не е изразил изричното си несъгласие с това.

При изрично съгласие, дадено от Потребителя, Операторът има право да му изпраща по всяко време електронни съобщения, включително бюлетин или предложения за покупка на стоки.
Потребителят се съгласява, че Операторът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Потребителя при използването на интернет сайта и приложението на Оператора за целите на подобряване на предоставяните услуги.

Във всеки момент, Операторът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

В случай че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Операторът има право да възстанови паролата на Потребителя съгласно предвидените за това процедури.
Надзорен орган: 
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, ул. Проф. Цветан Лазаров № 2
тел.: 02/91-53-518
факс: 02/91-53-525
Email: kzld@cpdp.bg 
Уеб сайт: www.cpdp.bg